Lịch học Lớp D08 + D09

Lịch học lớp Dược sĩ Cao đẳng: D08 + D09

Lưu ý: Sinh viên làm bài kiểm tra và bài thi thì phải điền thông tin mã lớp mới.

 

Lop-D08-60-sinh-vien

Lop-D09-58-sinh-vien

Môn Học : Giáo Dục Quốc Phòng

- Chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
- Chiều 18/8, 20/8, 22/8, 25/8, 27/8, 29/8, 3/9, 5/9, 8/9, 10/9, 12/9, 15/9, 17/9, 19/9.
Môn Học : Chính Trị

- Chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
- Chiều 19/8, 21/8, 26/8, 28/8, 4/9, 11/9, 16/9, 18/9.

Thông Báo từ ngày 5/9/2014 lớp DCQ (Hệ 3 năm chuyển lên học buổi sáng), Thời gian học từ 7h30 đến 11h00.

Môn Học : Pháp Luật

- Sáng từ 7h30 đến 11h00 cụ thể như sau:
- Sáng 22/9, 24/9, 26/9, 29/9, 1/10.

Môn Học : Đường Lối Cách Mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

- Buổi Sáng từ 7h30 đến 11h00 cụ thể như sau:
- Buổi Sáng 23/9, 25/9, 30/9, 2/10, 3/10.

Môn Học : Tư Tưởng Hồ Chí Minh

- Buổi Sáng từ 7h30 đến 11h00 cụ thể như sau:
- Buổi Sáng 6/1, 7/10, 8/10, 9/10, 10/10.

Môn Học : Vật Lý Đại Cương

- Buổi Sáng từ 7h30 đến 11h00 cụ thể như sau:
- Buổi Sáng13/10, 14/10, 17/10, 20/10, 24/10.

Môn Học : Sinh Học Và Di Truyền

- Buổi Sáng từ 7h30 đến 11h00 cụ thể như sau:
- Buổi Sáng 15/10, 16/10, 21/10, 22/10, 23/10.
Môn Học : Tin Học

- Buổi Sáng từ 7h30 đến 11h00 cụ thể như sau:
- Buổi Sáng 6/11, 13/11, 20/11, 27/11, 2/12, 3/12, 4/12, 11/12.

Môn Học : Toán Xác Suất Thống Kê

- Buổi Sáng từ 7h30 đến 11h00 cụ thể như sau:
- Buổi Sáng 28/10, 29/10, 4/11, 5/11, 11/11, 12/11, 19/11

Môn Học : Giáo Dục Thể Chất

- Buổi Sáng từ 7h30 đến 11h00 cụ thể như sau:
- Buổi Sáng 27/10, 30/10, 3/11, 10/11, 17/11,21/11, 24/11, 26/11

Môn Học : Hóa Học Đại Cương Vô Cơ

- Buổi Sáng từ 7h30 đến 11h00 cụ thể như sau:
- Buổi Sáng 31/10, 7/11, 14/11,18/11, 28/11,1/12, 5/12, 12/12, 19/12, 23/12.
Môn Học : Tiếng Anh 1

- Buổi Sáng từ 7h30 đến 11h00 cụ thể như sau:
- Buổi Sáng 15/12, 16/12, 17/12, 18/12, 22/12, 25/12

Môn Học : Hóa sinh

- Sáng từ 7h30 đến 11h00 cụ thể như sau:
- Sáng 30/12, 31/12, 5/1, 6/1, 8/1, 9/1

Môn Học : Vi sinh – Ký sinh trùng

- Buổi Sáng từ 7h30 đến 11h00 cụ thể như sau:
- Buổi Sáng 14/1, 21/1, 23/1, 28/1, 30/1.

Môn Học : Giải phẫu – sinh lí

- Buổi Sáng từ 7h30 đến 11h00 cụ thể như sau:
- Buổi Sáng 15/1, 16/1, 19/1, 20/1, 22/1, 26/1, 27/1, 29/1.

 

Lịch ôn học kỳ 1 + Thi học kỳ 1 (Đợt 1)

1. Môn Sinh học di truyền.

Ôn ngày 02/02/2015 tại Phòng 101 – Nhà B (Sáng từ 8 giờ đến 11 giờ)
Học sinh tự ôn tập ở nhà: Các Ngày 3/02/2015, 4/02/2015.
Lịch thi: 08 giờ ngày 5/02/2015
2. Môn Tin học đại cương.

Ôn ngày 06/02/2015 tại Phòng 101 – Nhà B (Sáng từ 8 giờ đến 11 giờ)
Học sinh tự ôn tập ở nhà: Ngày 7/02/2015, 8/02/2015.
Lịch thi: 08 giờ ngày 9/02/2015

Sinh viên đi thi phải mang theo chứng minh thư, thẻ sinh viên.
Sinh viên phải mang bút chì, tẩy và bút bi màu mực xanh để thi.

Những sinh viên đã học những môn thi trên ở trường khác, muốn chuyển điểm miễn thi. Thì Photo công chứng bảng điểm của môn học muốn miễn nộp vào đúng ngày thi, giờ thi cho cán bộ coi thi để chuyển điểm + Đơn xin chuyển điểm (mẫu đơn xin tại Phòng 103 Nhà B)
Ví dụ: Nguyễn Văn Anh muốn xin miễn môn Tin học và Y học cơ sở thì đúng giờ thi mang 02 bản sao công chứng bảng điểm đến nộp cho cán bộ coi thi. Sinh Viên nào không nộp Đơn xin chuyển điểm và Bảng điểm coi như bỏ thi nếu không đi thi và phải thi lại (nộp lệ phí thi lại).
Học sinh nghỉ tết từ ngày 10/02/2015 đến ngày 10/3/2015. Lịch học bắt đầu từ 11/3/2015 lớp học trở lại bình thường.

Môn Học : Đường Lối Cách Mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam (Phần 2)

- Sáng từ 7h30 đến 11h00 cụ thể như sau:
- Sáng 11/3, 12/3, 13/3, 16/3.

Học Cao đẳng Điện tử Điện Lạnh qua Website: http://caodangdienlanhhanoi.edu.vn/ http://www.caodangduochanoi.edu.vn/

You may also like...

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Nhắn tin cho trường