Tagged: lien thong cao dang duoc

nước mắt 0

Tác dụng to lớn của việc khóc

Khóc sẽ làm giảm mức độ khoáng chất mangan trong cơ thể. Khoáng chất mangan quá nhiều có thể gây ra sự hỗn độn cảm xúc.   [Trung cấp dược] – Khóc là một cách thể...

Nhắn tin cho trường