Tagged: lương bác sĩ

Lương Bác sĩ có thực sự cao? 0

Lương Bác sĩ có thực sự cao?

Mới đây, bản báo cáo gây xôn xao dư luận, và đặc biệt là dân ngành Y, bởi bản Báo cáo “Minh bạch mức lương trong tuyển dụng tại Việt Nam” công bố ngày 20/5 của JobStreet...

Nhắn tin cho trường