Blog

Bí Quyết Đổi 1 Pound Thành Bao Nhiêu Kg

Đánh giá

Trong nhiều bài toán thực tế hiện nay, đơn vị pound mặc dù không phổ biến, nhưng vẫn được sử dụng để chuyển đổi với các đơn vị như kg, gram và nhiều đơn vị khác. Vì vậy, nếu bạn muốn giải quyết nhiều bài toán trọng lượng một cách dễ dàng, hãy nhớ rõ 1 pound bằng bao nhiêu kg.

Bí Quyết Đổi 1 Pound Thành Kg

Pound (hay còn gọi là cân Anh) là đơn vị đo lường khối lượng truyền thống của Đế quốc Anh, Hoa Kỳ …, viết tắt là Ib, Ibm. Giá trị quốc tế công nhận là 1 pound = 0,45359237 kg. Tuy nhiên, trong số ít quốc gia châu Âu, 1 pound được tính là 0,5 kg.

Còn kg là viết tắt của kilogram, có thể gọi là cân (người miền Bắc) hoặc ký (người miền Nam). Đây là đơn vị đo lường trọng lượng thuộc đơn vị đo lường quốc tế SI. Đơn vị kg không phải xuất phát từ Việt Nam mà từ các đơn vị như Tấn, quân, tạ, yến mới có từ nước ta.

1. Bí Quyết Quy Đổi Pound Sang Kg, Gram Ở Nhiều Khối Lượng Khác Nhau

Nếu bạn muốn chuyển đổi từ Pound sang kg ở nhiều khối lượng khác nhau, bạn chỉ cần sử dụng công thức quy đổi sau:

Kg = Ib/2.2046

Do đó,

 • 1 Ib = 0.4536kg = 453.6 gram
 • 2 Ib = 0,9072kg = 907.2 gram
 • 3 Ib = 1.3608kg = 1,360.8 gram
 • 4 Ib= 1.8144kg =1,814.4 gram
 • 5 Ib = 2.268kg = 2,268 gram

2. Quy Đổi Đơn Vị Đo Lường Khối Lượng Cơ Bản

 • 1 Tấn = 10 Tạ
 • 1 Tạ = 10 Yến
 • 1 Yến = 10 kg

3. Cách Đổi 1 Pound Thành Kg Dễ Dàng

Để đổi pound thành kg, gram dễ dàng, bạn chỉ cần sử dụng công cụ chuyển đổi hoặc áp dụng tỷ lệ chuyển đổi. Hiện nay, giá trị chuyển đổi 1 pound sang kg được quốc tế công nhận là:

 • 1 pound = 0,45359237 kg
 • 1 pound = 453,5 gram
Tham khảo thêm  Chiếc Rễ đa Tròn

Ngược lại, 1 kg tương đương với 2,20462 pound.

Kilogram (kg) là đơn vị đo khối lượng cơ bản trong Hệ đơn vị (SI) quốc tế, và thường được sử dụng hàng ngày như là đơn vị trọng lượng.

Pound (lbs) là đơn vị đo khối lượng được sử dụng trong hệ đo lường Anh, và cũng thường được sử dụng hàng ngày như là đơn vị trọng lượng.

Để chuyển đổi pound sang kg (kilogram) một cách nhanh nhất, bạn có thể sử dụng công cụ trực tuyến như Google hoặc ConvertWorld.

 • Sử dụng Google: Truy cập Google và nhập cú pháp “1 pound to kg” để chuyển đổi một cách nhanh nhất.
 • Sử dụng ConvertWorld: Truy cập trang ConvertWorld, chọn mục Khối lượng, sau đó chọn tùy chọn Pound (lb) và nhập số đơn vị khối lượng bạn muốn chuyển đổi sang kg hoặc gram.

Chuyển đổi giữa các đơn vị đo trọng lượng phổ biến như pound và kg có thể được thực hiện dễ dàng với sự trợ giúp của các công cụ trực tuyến. Hãy ghi nhớ các giá trị chuyển đổi để giải quyết các bài toán liên quan đến trọng lượng một cách thuận lợi.

Chúc các bạn thành công!

Văn Phòng Tuyển Sinh Y Dược Hà Nội

Related Articles

Back to top button