Blog

Giải Toán Lớp 8: Tuyển Sinh Y Dược – Văn Phòng Tuyển Sinh Y Dược Hà Nội

Đánh giá
Video giải toán lớp 8

Những bộ sách giải toán lớp 8 không chỉ giúp các em học sinh rèn luyện các kỹ năng toán học mà còn giúp các em nắm vững kiến thức, chuẩn bị tốt cho kỳ thi chuyển cấp lên lớp 9. Trong bài viết này, Văn Phòng Tuyển Sinh Y Dược Hà Nội sẽ giới thiệu đến bạn các bộ sách giải toán lớp 8 mới nhất và nội dung học cụ thể trong từng chương.

Giải Toán 8 Kết nối tri thức

Chương 1: Đa thức

 • Bài 1: Đơn thức
 • Bài 2: Đa thức
 • Bài 3: Phép cộng và phép trừ đa thức
 • Luyện tập chung trang 17
 • Bài 4: Phép nhân đa thức
 • Bài 5: Phép chia đa thức cho đơn thức
 • Luyện tập chung trang 25
 • Bài tập cuối chương 1

Chương 2: Hằng đẳng thức đáng nhớ và ứng dụng

 • Bài 6: Hiệu hai bình phương. Bình phương của một tổng hay một hiệu
 • Bài 7: Lập phương của một tổng. Lập phương của một hiệu
 • Bài 8: Tổng và hiệu hai lập phương
 • Luyện tập chung trang 41
 • Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử
 • Luyện tập chung trang 45
 • Bài tập cuối chương 2

Chương 3: Tứ giác

 • Bài 10: Tứ giác
 • Bài 11: Hình thang cân
 • Luyện tập chung trang 56
 • Bài 12: Hình bình hành
 • Luyện tập chung trang 63
 • Bài 13: Hình chữ nhật
 • Bài 14: Hình thoi và hình vuông
 • Luyện tập chung trang 73
 • Bài tập cuối chương 3
Tham khảo thêm  Chó Xấu Nhất Thế Giới

Chương 4: Định lí Thalès

 • Bài 15: Định lí Thalès trong tam giác
 • Bài 16: Đường trung bình của tam giác
 • Bài 17: Tính chất đường phân giác của tam giác
 • Luyện tập chung trang 88
 • Bài tập cuối chương 4

Chương 5: Dữ liệu và biểu đồ

 • Bài 18: Thu thập và phân loại dữ liệu
 • Bài 19: Biểu diễn dữ liệu bằng bảng, biểu đồ
 • Bài 20: Phân tích số liệu thống kê dựa vào biểu đồ
 • Luyện tập chung trang 108
 • Bài tập cuối chương 5

Ngoài ra, trong cuốn sách này còn có các hoạt động thực hành trải nghiệm, như: công thức lãi kép, thực hiện tính toán trên đa thức với phần mềm GeoGebra, vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra, và phân tích đặc điểm khí hậu Việt Nam.

Giải Toán 8 Chân trời sáng tạo

Chương 1: Biểu thức đại số

 • Bài 1: Đơn thức và đa thức nhiều biến
 • Bài 2: Các phép toán với đa thức nhiều biến
 • Bài 3: Hằng đẳng thức đáng nhớ
 • Bài 4: Phân tích đa thức thành nhân tử
 • Bài 5: Phân thức đại số
 • Bài 6: Cộng, trừ phân thức
 • Bài 7: Nhân, chia phân thức
 • Bài tập cuối chương 1

Chương 2: Các hình khối trong thực tiễn

 • Bài 1: Hình chóp tam giác đều – Hình chóp tứ giác đều
 • Bài 2: Diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều
 • Bài tập cuối chương 2

Chương 3: Định lí Pythagore. Các loại tứ giác thường gặp

 • Bài 1: Định lí Pythagore
 • Bài 2: Tứ giác
 • Bài 3: Hình thang – Hình thang cân
 • Bài 4: Hình bình hành – Hình thoi
 • Bài 5: Hình chữ nhật – Hình vuông
 • Bài tập cuối chương 3

Chương 4: Một số yếu tố thống kê

 • Bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu
 • Bài 2: Lựa chọn dạng biểu đồ để biểu diễn dữ liệu
 • Bài 3: Phân tích dữ liệu
 • Bài tập cuối chương 4

Ngoài ra, trong cuốn sách này còn có các hoạt động thực hành và trải nghiệm, như: dùng vật liệu tái chế gấp hộp quà tặng, làm tranh treo tường minh họa các loại tứ giác đặc biệt, và thiết lập kế hoạch cho một mục tiêu tiết kiệm.

Tham khảo thêm  Soạn Bài Lời Tiễn Dặn: Cánh diều và những cung bậc tình yêu

Giải Toán 8 Cánh diều

Chương 1: Đa thức nhiều biến

 • Bài 1: Đơn thức nhiều biến. Đa thức nhiều biến
 • Bài 2: Các phép tính với đa thức nhiều biến
 • Bài 3: Hằng đẳng thức đáng nhớ
 • Bài 4: Vận dụng hằng đẳng thức vào phân tích đa thức thành nhân tử
 • Bài tập cuối chương 1

Chương 2: Phân thức đại số

 • Bài 1: Phân thức đại số
 • Bài 2: Phép cộng, phép trừ phân thức đại số
 • Bài 3: Phép nhân, phép chia phân thức đại số
 • Bài tập cuối chương 2

Chủ đề 1: Quản lí tài chính cá nhân

Chương 3: Hàm số và đồ thị

 • Bài 1: Hàm số
 • Bài 2: Mặt phẳng tọa độ. Đồ thị của hàm số
 • Bài 3: Hàm số bậc nhất y = ax + b (a khác 0)
 • Bài 4: Đồ thị hàm số bậc nhất y = ax + b (a khác 0)
 • Bài tập cuối chương 3

Chương 4: Hình học trực quan

 • Bài 1: Hình chóp tam giác đều
 • Bài 2: Hình chóp tứ giác đều
 • Bài tập cuối chương 4

Chủ đề 2: Thực hành tạo dựng Hologram

Chương 5: Tam giác. Tứ giác

 • Bài 1: Định lí Pythagore
 • Bài 2: Tứ giác
 • Bài 3: Hình thang cân
 • Bài 4: Hình bình hành
 • Bài 5: Hình chữ nhật
 • Bài 6: Hình thoi
 • Bài 7: Hình vuông
 • Bài tập cuối chương 5

Đây chỉ là một phần nhỏ trong các nội dung học của các bộ sách giải toán lớp 8. Để biết thêm chi tiết, bạn có thể truy cập trang web Văn Phòng Tuyển Sinh Y Dược Hà Nội để tìm hiểu thêm thông tin.

Related Articles

Back to top button