Blog

Khách Sạn Đồng Xoài

Đánh giá

Agoda.com Guarantee

Các Điều khoản và Điều kiện sau đây ràng buộc mối quan hệ giữa chúng tôi, Công ty TNHH Tư nhân Agoda và các công ty liên quan (gọi là “Chúng tôi”, “của Chúng tôi”) và quý khách (gọi là “Quý khách”, “của Quý khách”, “chính Quý khách”) về Agoda.com Guarantee.

Điều A. Agoda.com Guarantee – Gián đoạn Chuyến bay

Agoda.com Guarantee cung cấp sự trợ giúp miễn phí cho Quý khách trong trường hợp sự Gián đoạn Chuyến bay ảnh hưởng đến Chuyến bay của Quý khách.

1. Agoda.com Guarantee – Cho hành trình đang tiếp diễn

Agoda.com Guarantee chỉ áp dụng với sự Gián đoạn Chuyến bay do Hãng vận tải được chọn hoặc thông báo trước bởi Chúng tôi ít hơn hoặc bằng 1 tiếng trước khi khởi hành và/hoặc bất kỳ lúc nào sau khi khởi hành Chuyến bay đầu tiên bị ảnh hưởng (gọi là “Trường hợp”).

Nếu biết tin về sự Gián đoạn Chuyến bay thuộc Trường hợp, Quý khách buộc phải thông báo cho Chúng tôi qua điện thoại hoặc thư điện tử một cách kịp thời. Nếu không thông báo kịp thời, Quý khách sẽ không được hưởng Agoda.com Guarantee. Nếu Chúng tôi được thông báo trước Quý khách, Chúng tôi sẽ liên lạc với Quý khách sau khi nhận được thông báo.

Sau khi Chúng tôi được thông báo về sự Gián đoạn Chuyến bay thuộc Trường hợp, Quý khách sẽ được đề nghị giải pháp sau:

 • Tìm kiếm phương tiện vận chuyển thay thế tới Điểm đến và đề nghị Chuyến bay thay thế hoàn toàn do Chúng tôi trả tiền.
 • Nếu không thể mua Chuyến bay thay thế trên mạng, Quý khách có thể tự mua vé tương ứng và Chúng tôi sẽ hoàn trả số tiền đã đồng ý trước.
 • Nếu không tìm ra Chuyến bay thay thế hợp lý, chúng tôi có thể thống nhất với Quý khách về việc chia sẻ chi phí vận chuyển thay thế.
Tham khảo thêm  Lời Bài Hát "Ngày ấy Bạn Và Tôi" - Lynk Lee

Quý khách luôn luôn buộc phải liên hệ và có được xác nhận của Chúng tôi trước khi tự mua vé cho phương tiện thay thế, nếu không Quý khách sẽ không được hoàn giá vé. Chúng tôi sẽ không chi trả bất kỳ dịch vụ phụ thêm hoặc nâng cấp nào đối với vé thay thế đã thỏa thuận.

Quý khách buộc phải trả lời Chúng tôi về quyết định ngay sau khi nhận được thông tin về giải pháp, nhưng không muộn hơn 24 giờ sau khi chúng tôi gửi thông báo.

2. Liên lạc và thông báo

Trong trường hợp không có bất kỳ chứng cứ gì ngược lại, mỗi thông báo hoặc tin tức truyền đạt gửi đến Quý khách được coi là đã nhận vào ngày và giờ truyền thông báo, không muộn hơn 24 giờ sau khi gửi thông báo.

3. Dịch vụ Đặc biệt

Những dịch vụ được xác định sẽ áp dụng cho Trường hợp Agoda.com Guarantee hoặc trường hợp Chúng tôi chọn để cung cấp những dịch vụ này.

4. Thời gian xử lý việc đặt chỗ tối thiểu của Chuyến bay Thay thế

Khi đặt Chuyến bay thay thế, chúng tôi chỉ có thể sắp xếp chỗ trong tình huống có ít nhất 8 tiếng kể từ khi liên hệ ban đầu của Quý khách với dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

Điều B. Agoda.com Guarantee – Hoàn tiền, Ngoại lệ, Hạn chế, Đòi bồi thường

1. Chính sách Agoda.com Guarantee

Agoda.com Guarantee có hiệu lực tùy theo các điều kiện sau:

 1. Vé Chuyến bay phải dành cho Chuyến bay mà chúng tôi đề nghị cho Quý khách. Nếu có thay đổi lịch trình mà không có sự trợ giúp của chúng tôi, Agoda.com Guarantee sẽ không áp dụng và sẽ không có biện pháp khắc phục nào từ phía chúng tôi.

 2. Chúng tôi phải nhận được yêu cầu đóng góp tài chính từ Quý khách phù hợp với Điều A này trong vòng 14 ngày kể từ khi Quý khách tới Điểm đến ban đầu.

 3. Cùng với yêu cầu đóng góp, Quý khách phải trình cho chúng tôi bản sao rõ ràng và dễ hiểu của biên lai thanh toán và vé Chuyến bay thay thế, cung cấp thông tin liên quan đến phương tiện vận chuyển khác (nếu có) và thông tin về giá và tên hành khách.

Tham khảo thêm  Hình Nền Màu Nâu Nhạt: Khám Phá Vẻ Đẹp Tuyệt Vời

2. Agoda.com Guarantee – Ngoại lệ

Agoda.com Guarantee sẽ không áp dụng và Quý khách sẽ không có quyền đòi bồi thường nếu xảy ra:

 1. Thay đổi lịch trình Chuyến bay do Quý khách thực hiện mà không có sự trợ giúp của chúng tôi.
 2. Quý khách thay đổi chi tiết liên lạc với Hãng vận tải.

3. Hạn chế của Agoda.com Guarantee – Trường hợp bất khả kháng

Agoda.com Guarantee không áp dụng trong trường hợp Gián đoạn Chuyến bay do các biến cố không thể tránh được ngay cả khi đã thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý. Chúng tôi sẽ cố gắng đề nghị Chuyến bay thay thế và/hoặc phương tiện vận chuyển khác trong những trường hợp này, nhưng không có nghĩa vụ cung cấp Agoda.com Guarantee hoặc trang trải các chi phí cho Chuyến bay thay thế.

Điều C. Sắp xếp Chuyến bay Nối tiếp

Trong một số trường hợp, Chuyến bay có Chuyến bay Nối tiếp hoặc vận chuyển tới Điểm đến và quay lại được sắp xếp thành vé một chiều liên quan cho từng phần của đường bay. Mỗi Chuyến bay có thể tuân theo các quy tắc khác nhau và khi thay đổi phương tiện, Quý khách phải lấy hành lý và ký gửi hành lý cho Chuyến bay tiếp theo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc lỡ Chuyến bay Nối tiếp và/hoặc đi một Chuyến bay không chính xác.

Điều D. Định nghĩa và Cách diễn giải

Trừ khi ngữ cảnh có quy định khác, các thuật ngữ sau đây có nghĩa như sau trong Agoda.com Guarantee:

 • Dịch vụ Bổ sung: Những dịch vụ do chúng tôi cung cấp liên quan đến Chuyến bay, bao gồm bữa ăn, hành lý ký gửi, thay đổi Chuyến bay/tên hành khách, v.v.
 • Đơn đặt chỗ hoặc Đặt chỗ: Quá trình mua Chuyến bay và kết quả thực tế của quá trình này.
 • Hãng vận tải: Hãng hàng không hoặc công ty vận tải đường bộ cung cấp dịch vụ vận tải.
 • Hợp đồng Vận tải: Thỏa thuận vận tải và các dịch vụ liên quan ký kết giữa Quý khách và Hãng vận tải.
 • Điểm đến: Địa điểm cuối cùng trên hành trình Chuyến bay hoặc các Chuyến bay Nối tiếp.
 • Chuyến bay hoặc các Chuyến bay: Lời đề nghị vận chuyển đến Điểm đến qua Hãng vận tải được chọn.
 • Chuyến bay Nối tiếp: Hình thức vận chuyển yêu cầu ra khỏi phương tiện vận chuyển và thay đổi máy bay hoặc các phương tiện vận chuyển khác để tới Điểm đến.
 • Gián đoạn Chuyến bay: Sự thay đổi trong lịch trình Chuyến bay làm mất khả năng thực hiện Chuyến bay Nối tiếp của Quý khách.
 • Giá đầy đủ: Giá tính cho dịch vụ đặt chỗ và vé Chuyến bay đã đặt với chúng tôi.
Tham khảo thêm  1 Lít Bằng Bao Nhiêu Ml

Related Articles

Back to top button