Kiến Thức

Áp lực và áp suất trong hệ thống xử lý nước

Đánh giá

Bạn đã từng nghe qua hai thuật ngữ “áp lực” và “áp suất” trong các hệ thống xử lý nước, nhưng bạn có biết chúng có ý nghĩa gì và khác nhau như thế nào không? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích một cách đơn giản về hai khái niệm này.

1. Áp lực là gì? Áp suất là gì?

Trước khi đi vào chi tiết, hãy cùng nhau nhìn lại khái niệm cơ bản về lực. Lực là tác động làm cho một vật thể thay đổi vận tốc, hướng hoặc hình dạng của nó. Nó được mô tả bằng đại lượng vectơ, có độ lớn và hướng. Trong hệ đo lường SI, đơn vị đo lực là Newton (N).

Áp lực là lực tác động lên một diện tích bề mặt của một vật. Nó được đo bằng Newton (N). Khi chúng ta nói về áp lực, chúng ta thường chỉ quan tâm đến độ lớn hoặc cường độ của áp lực, mà không quan tâm tới hướng hay phương của nó.

Trái ngược với áp lực, áp suất là lực tác động lên một đơn vị diện tích. Đơn vị đo áp suất là Pascal (Pa), tương đương với Newton trên mét vuông (N/m²).

2. Sự khác nhau giữa áp lực và áp suất

Dễ dàng nhận thấy, áp lực và áp suất đều liên quan đến lực tác động lên diện tích bề mặt, nhưng có điểm khác biệt quan trọng. Áp lực chỉ quan tâm đến độ lớn của lực, trong khi áp suất quan tâm đến độ lớn của lực trên mỗi đơn vị diện tích.

Chẳng hạn, nếu chúng ta có một viên gạch xây tường có trọng lượng khoảng 2.1 kg với kích thước 205 x 95 x 55mm. Khi viên gạch đứng, áp lực của nó lên mặt phẳng là 20.6 N trên một diện tích là 0.005 m². Áp suất của viên gạch là 4120 N/m².

Tham khảo thêm  Tại sao học phải đi đôi với hành? - Luật Hoàng Phi

Đây chỉ là một ví dụ đơn giản để giúp bạn hiểu sự khác nhau giữa áp lực và áp suất.

3. Tính áp suất chất lỏng

Với chất rắn, khái niệm áp suất tại một điểm không tồn tại, nhưng với chất lỏng hoặc chất khí, áp suất tại mỗi điểm trong chất có thể khác nhau. Công thức tính áp suất chất lỏng là:

P = D * H

Trong đó:

  • P là áp suất chất lỏng cần tính (đơn vị Pa hoặc bar)
  • D là trọng lượng riêng của chất lỏng (đơn vị N/m²)
  • H là chiều cao của chất lỏng (mét)

4. Bảng quy đổi đơn vị đo áp suất thường dùng

Do có nhiều hệ thống đơn vị đo áp suất khác nhau trên thế giới, áp suất có nhiều đơn vị đo khác nhau, như psi, Pa, kg/cm²… Bạn có thể quy đổi các đơn vị này với nhau thông qua bảng quy đổi đơn vị đo áp suất.

Ví dụ, nếu bạn muốn quy đổi từ psi sang kg/cm², bạn có thể sử dụng tỉ lệ 1 psi = 0.0704 kg/cm². Vì vậy, nếu áp lực làm việc là 100 psi, áp suất tương đương là 7.04 kg/cm².

Kết luận

Thông qua bài viết này, bạn đã có cái nhìn tổng quan về áp lực và áp suất trong hệ thống xử lý nước. Các khái niệm này cũng áp dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp khác. Hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn và dễ dàng chuyển đổi giữa các đơn vị đo áp suất.

Đọc thêm: Văn Phòng Tuyển Sinh Y Dược Hà Nội

Related Articles

Back to top button