Tin tức 247

Tổng quan về phản ứng C6H5CH3 + Br2 → C6H5CH2Br + HBr

Đánh giá

Phản ứng C6H5CH3 + Br2 → C6H5CH2Br + HBr là phản ứng khi cho toluen tác dụng với brom (ánh sáng) theo tỉ lệ mol 1:1. Tuy nhiên, với các điều kiện nhiệt độ và xúc tác khác nhau, phản ứng sẽ tạo ra các sản phẩm thế khác nhau. Hiểu rõ cơ chế phản ứng này sẽ giúp bạn áp dụng thành thạo vào giải các dạng câu hỏi bài tập hóa học. Hãy cùng tôi khám phá chi tiết phản ứng này nhé!

1. Toluene tác dụng với Br2 (ánh sáng) theo tỉ lệ mol 1:1

Khi toluen tác dụng với brom trong điều kiện ánh sáng, ưu tiên xảy ra phản ứng thế trên nhóm metyl, tạo ra chất bezyl bromua.

2. Toluene tác dụng với Br2 và bột sắt

Nếu cho toluen phản ứng với brom trong điều kiện có bột sắt, chúng ta sẽ thu được một hỗn hợp sản phẩm thế brom chủ yếu tại vị trí para và ortho trên vòng benzen.

3. Tính chất hóa học của toluen

Toluen tham gia vào nhiều phản ứng hóa học khác nhau. Khi tác dụng với khí clo, toluen tạo thành diclometan và axit HCl trong điều kiện có sự xúc tác của ánh sáng. Khi tác dụng với nitro, toluen tạo ra nitrotoluen và nước. Ngoài ra, toluen còn tham gia vào các phản ứng cộng với H2 để tạo thành metylxiclohexan, và phản ứng oxy hóa với nhóm metyl.

Câu hỏi bài tập liên quan

 1. Đốt cháy hòa toàn 7,8 gam benzen rồi hấp thụ sản phẩm cháy vào dung dịch nước vôi trong dư. Khối lượng dung dịch tăng hay giảm bao nhiêu gam?

  • A. tăng 56,4 gam.
  • B. giảm 28,2 gam.
  • C. giảm 56,4 gam.
  • D. tăng 28,2 gam.
 2. Dãy đồng đẳng benzen có công thức chung là:

  • A. CnH2n+2
  • B. CnH2n-2
  • C. CnH2n-4
  • D. CnH2n-6
 3. Công thức phân tử của Strien là:

  • A. C6H6
  • B. C7H8
  • C. C8H8
  • D. C8H10
 4. Công thức phân tử của toluen là:

  • A. C6H6
  • B. C7H8
  • C. C8H8
  • D. C8H10
 5. Nhận xét nào sau đây đúng?

  • A. Benzen và đồng đẳng của benzen chỉ có khả năng tham gia phản ứng cộng.
  • B. Benzen và đồng đẳng của benzen chỉ có khả năng tham gia phản ứng thế.
  • C. Benzen và đồng đẳng của benzen vừa có khả năng tham gia phản ứng cộng, vừa có khả năng tham gia phản ứng thế.
  • D. Benzen và đồng đẳng của benzen không có khả năng tham gia phản ứng cộng và phản ứng thế.
 6. Benzen tác dụng với Br2 theo tỷ lệ mol 1:1 (có mặt bột Fe), thu được sản phẩm hữu cơ là:

  • A. C6H6Br2
  • B. C6H6Br6
  • C. C6H5Br
  • D. C6H6Br44
 7. Toluene tác dụng với Br2 chiếu sáng (tỷ lệ mol 1:1), thu được sản phẩm hữu cơ là:

  • A. o-bromtoluen
  • B. m-bromtoluen
  • C. phenylbromua
  • D. benzylbromua
 8. Cho toluen tác dụng với lượng dư HNO3 đặc có xúc tác H2SO4 đặc để điều chế 2,4,6-trinitrotoluen (TNT). Khối lượng điều chế được từ 23 kg toluen (hiệu suất 80%) là:

  • A. 45,40 kg
  • B. 70,94 kg
  • C. 18,40 kg
  • D. 56,75 kg
 9. Khi cho một ít benzen vào ống nghiệm đựng nước brom, lắc nhẹ. Hiện tượng quan sát được là:

  • A. nước brom mất màu, thu được chất lỏng đồng nhất
  • B. chất lỏng trong ống nghiệm chia thành 2 lớp: lớp có màu đỏ và lớp không màu
  • C. chất lỏng trong ống nghiệm không thay đổi
  • D. nước brom mất màu, có chất lỏng không tan chìm xuống đáy ống nghiệm
 10. Điều nào sau đây sai khi nói về toluen?

  • A. Là một hidrocacbon thơm
  • B. Có mùi thơm nhẹ
  • C. Là đồng phân của benzen
  • D. Tan nhiều trong dung môi hữu cơ
Tham khảo thêm  Cách làm hoành thánh ngon đúng chuẩn

Với những câu hỏi bài tập trên, bạn có thể kiểm tra và nâng cao kiến thức của mình về phản ứng C6H5CH3 + Br2 → C6H5CH2Br + HBr. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về phản ứng này và áp dụng thành công vào giải quyết các bài tập hóa học. Đừng quên đăng ký tại Văn Phòng Tuyển Sinh Y Dược Hà Nội để cập nhật thêm nhiều tài liệu hữu ích khác nhé!

Related Articles

Back to top button