Tin tức 247

Bài tập kinh tế vĩ mô (có đáp án) – Đề thi và đáp án kinh tế vĩ mô

Đánh giá

Bài tập kinh tế vĩ mô có lời giải đầy đủ và chi tiết

Bài 1: Đường cung và đường cầu trên thị trường đường ở Mỹ

Trong những năm 2005, sản xuất đường ở Mỹ là 11,4 tỷ pao. Tiêu dùng là 17,8 tỷ pao. Giá cả đường ở Mỹ là 22 xu/pao và giá cả đường trên thế giới là 8,5 xu/pao. Trong những giá cả và số lượng trên, hệ số co dãn của cầu và cung được cho là:

 • Hệ số co dãn của cầu (Ed) = -0,2
 • Hệ số co dãn của cung (Es) = 1,54

Yêu cầu:

 1. Xác định phương trình đường cung và đường cầu trên thị trường đường Mỹ. Tìm giá cả cân bằng trên thị trường đường Mỹ.

 2. Giả sử chính phủ đưa ra mức hạn ngạch nhập khẩu là 6,4 tỷ pao để đảm bảo lợi ích của ngành đường. Hãy xác định sự thay đổi trong thặng dư của người tiêu dùng, người sản xuất, chính phủ và phúc lợi xã hội.

 3. Nếu chính phủ đánh thuế nhập khẩu với mức thuế là 13,5 xu/pao, sẽ ảnh hưởng như thế nào đến lợi ích của các thành viên? So sánh với trường hợp hạn ngạch, theo bạn chính phủ nên áp dụng biện pháp nào?

Đọc tiếp

Bài 2: Thị trường lúa gạo ở Việt Nam

Thị trường lúa gạo ở Việt Nam có những thông số sau:

 • Năm 2002: Sản lượng sản xuất lúa gạo là 34 triệu tấn, giá bán là 2.000 đ/kg. Tiêu thụ trong nước là 31 triệu tấn.
 • Năm 2003: Sản lượng sản xuất lúa gạo là 35 triệu tấn, giá bán là 2.200 đ/kg. Tiêu thụ trong nước là 29 triệu tấn.

Giả sử đường cung và đường cầu lúa gạo của Việt Nam là đường thẳng, với đơn vị tính là triệu tấn lúa (Q) và 1000 đồng/kg (P).

Tham khảo thêm  Phân biệt các loại ốc biển phổ biến nhất ở Việt Nam

Yêu cầu:

 1. Xác định hệ số co dãn của đường cung và đường cầu tương ứng với 2 năm nói trên.

 2. Xây dựng phương trình đường cung và đường cầu lúa gạo của Việt Nam.

 3. Trong năm 2003, nếu chính phủ thực hiện chính sách trợ cấp xuất khẩu là 300 đ/kg lúa, hãy xác định sự thay đổi trong thặng dư của người tiêu dùng, người sản xuất, chính phủ và phúc lợi xã hội.

 4. Trong năm 2003, nếu chính phủ áp dụng hạn ngạch xuất khẩu là 2 triệu tấn lúa mỗi năm, mức giá và sản lượng tiêu thụ và sản xuất trong nước thay đổi như thế nào? Lợi ích của mọi thành viên có thay đổi không?

 5. Trong năm 2003, nếu chính phủ áp dụng thuế xuất khẩu là 5% giá xuất khẩu, giá cả trong nước sẽ thay đổi như thế nào? Sự thay đổi trong thặng dư của mọi thành viên sẽ như thế nào?

 6. Theo bạn, giữa việc đánh thuế xuất khẩu và áp dụng hạn ngạch xuất khẩu, giải pháp nào nên được lựa chọn.

Đọc tiếp

Bài 3: Phân tích thị trường sản phẩm A

Sản phẩm A có đường cầu (P = 25 – 9Q) và đường cung (P = 4 + 3,5Q). Trong đó, P là giá bán (đồng/đơn vị sản phẩm) và Q là sản lượng (triệu tấn đơn vị sản phẩm).

Yêu cầu:

 1. Xác định mức giá và sản lượng khi thị trường cân bằng.

 2. Xác định thặng dư của người tiêu dùng khi thị trường cân bằng.

 3. Chính phủ đưa ra 2 giải pháp để đảm bảo lợi ích cho người tiêu dùng:

  • Giải pháp 1: Ấn định giá bán tối đa là 8 đồng/đơn vị sản phẩm và nhập khẩu lượng sản phẩm thiếu hụt với giá 11 đồng/đơn vị sản phẩm.
  • Giải pháp 2: Trợ cấp cho người tiêu dùng 2 đồng/đơn vị sản phẩm và không can thiệp vào giá thị trường.

Theo bạn, giải pháp nào có lợi nhất:

 • Theo quan điểm của chính phủ?
 • Theo quan điểm của người tiêu dùng?

Đọc tiếp

Bài 4: Chính sách can thiệp vào thị trường khoai tây

Sản xuất khoai tây năm nay được mùa, nhưng giá khoai tây chỉ 1.000 đ/kg, quá thấp theo đánh giá của nông dân. Họ yêu cầu chính phủ can thiệp để nâng cao thu nhập. Hai giải pháp dự kiến được đưa ra:

 • Giải pháp 1: Chính phủ ấn định mức giá tối thiểu là 1.200 đ/kg và cam kết mua hết số khoai tây dư thừa với mức giá đó.
 • Giải pháp 2: Chính phủ không can thiệp vào thị trường, nhưng cam kết bù giá cho người nông dân là 200 đ/kg khoai tây bán được.
Tham khảo thêm  Mang lại tài lộc và may mắn với bùa hộ mệnh Ai Cập Horus Amulet

Biết rằng đường cầu khoai tây dốc xuống, khoai tây không được dự trữ và không xuất khẩu.

Yêu cầu:

 1. Đánh giá độ co dãn của cầu khoai tây với mức giá 1.000 đ/kg.

 2. So sánh hai chính sách về thu nhập của người nông dân, chi tiêu của người tiêu dùng và chính phủ.

 3. Theo bạn, chính sách nào nên được lựa chọn.

Đọc tiếp

Download tài liệu để xem thêm chi tiết.

Related Articles

Back to top button