Kiến Thức

Cấu trúc Take over trong tiếng Anh đầy đủ nhất

Đánh giá

Cấu trúc Take over là một Phrasal verb của động từ “take”. Đây cũng là một cấu trúc được sử dụng nhiều trong phim ảnh cũng như đời sống hàng ngày. Vậy nghĩa của cấu trúc Take over là gì trong tiếng Anh, hãy cùng tìm hiểu với Step Up tại đây nhé!

1. Định nghĩa

Cụm động từ Take over (/teik/ /’əʊvə[r]/) trong tiếng Anh có nghĩa chính là “tiếp quản” (nhóm, đơn vị,…) hoặc “nắm quyền kiểm soát” (đối với công ty bằng cách mua đủ cổ phần).

Khi chia thì, ta giữ nguyên từ “over” và chia động từ “take”. Quá khứ đơn của cụm từ này là “took over”. Quá khứ phân từ của cụm từ là “taken over”.

Ví dụ:

 • Mary is busy so Liam is going to take over.Mary đang bận nên Liam sẽ tiếp quản.
 • The messy situation we are having is a sign that somebody else needs to take over.Tình huống hỗn loạn mà chúng ta đang có là một dấu hiệu cho thấy ai đó khác cần tiếp quản.
 • Our competitors have taken over the Johnson’s Company.Những đối thủ của chúng ta đã tiếp quản Công ty Johnson’s.

2. Cách sử dụng cấu trúc Take over trong tiếng Anh

Nhìn chung, có 3 cách chính để sử dụng cấu trúc Take over.

2.1. Take over

Khi cụm từ Take over đứng riêng thì sẽ mang nghĩa là “tiếp quản”.

Ví dụ:

 • If no one takes over then this project will be doomed.Nếu không ai tiếp quản thì dự án này sẽ tan tành.
 • You should take over once she is gone.Bạn nên tiếp quản một khi cô ấy đi mất.
 • It is time someone stepped up and took over.Đã đến lúc ai đó đứng lên và tiếp quản.
Tham khảo thêm  Lịch sử là gì? Khái niệm về môn lịch sử và khoa học lịch sử?

cấu trúc take over

2.2. Take over something

Take over something có nghĩa là “tiếp quản cái gì” hoặc ““nắm quyền kiểm soát” (đối với một công ty bằng cách mua đủ cổ phần).

 • Troye will take over the company when the CEO passes away.Troye sẽ tiếp quản công ty khi Giám đốc qua đời.
 • It is predicted that robots will take over the world some day.Có người dự đoán rằng rô-bốt sẽ tiếp quản thế giới vào một ngày nào đó.
 • I heard that someone has taken over the company.Tôi nghe nói ai đó đã tiếp quản công ty đó.

cấu trúc take over

2.3. Take over from someone

Take over from someone được dùng để nói về hành động “thay ai tiếp quản”.

Ví dụ:

 • Kim will take over from her brother as Manager.Kim sẽ thay anh trai cô ấy tiếp quản làm Quản lý.
 • I took over from Andy as Head of Marketing last month.Tôi thay Andy tiếp quản làm Trưởng nhóm Marketing vào tháng trước.
 • Nobody wants to take over from Nicki because the job is too difficult.Không ai muốn thay Nicki tiếp quản vì công việc của cô ấy quá khó.

cấu trúc take over

3. Các cụm từ đi với Take over trong tiếng Anh

Nhằm giúp mở rộng vốn từ vựng của các bạn, Step Up đã tổng hợp một số cụm từ liên quan hoặc tương tự với Take over trong tiếng Anh:

Từ vựng

Dịch nghĩa

Ví dụ

replace

thay thế

I will replace her as the leading female.

Tớ sẽ thay thế bạn ấy làm vai nữ chính.

assume the leadership of

đảm đương vị trí lãnh đạo của

Mr. Black has assumed the leadership of Mr. Mosby.

Ngài Black đã đảm đương vị trí lãnh đạo của ngài Mosby.

assume

tiếp quản

The new Head of State will assume office on July 19th.

Tân Nguyên thủ Quốc gia sẽ tiếp quản vào ngày 19 tháng 7.

take charge

nhận trách nhiệm

Miss Annalise is going to take charge of the class from now on.

Cô Annalise sẽ chịu trách nhiệm với lớp từ bây giờ.

usurp

soán ngôi, cướp ngôi (thường dùng khi người soán ngôi không có quyền)

Tham khảo thêm  GG LÀ GÌ?

Many citizens are afraid that those greedy people will usurp the country’s power.

Nhiều công dân e ngại rằng những người tham lam đó sẽ chiếm đoạt quyền lực nhà nước.

overthrow

lật đổ

The government used to be overthrown and defeated.

Chính phủ đã từng bị lật đổ và đánh bại.

take the helm of

nắm quyền kiểm soát (một tổ chức hay công ty nào đó)

Mark is powerful enough to take the helm of the company, he just doesn’t want to.

Mark đủ quyền lực để nắm quyền kiểm soát của công ty ấy, anh ta chỉ không muốn thôi.

4. Bài tập về cấu trúc Take over trong tiếng Anh

Sau mỗi bài học về ngữ pháp tiếng Anh, Step Up luôn soạn một số bài tập nho nhỏ để các bạn có thể nắm vững bài hơn. Hãy vận dụng những gì vừa học và làm bài tập về cấu trúc Take over dưới đây nhé.

Chọn đáp án đúng:

 1. Soon Hailey will __________ our cafe shop.

A. take over

B. take over from

C. taken over

2. Many people want to __________ Kelly as Store Manager.

A. take over

B. take over from

C. take charge

3. They don’t need Becky __________.

A. take over

B. taken over

C. to take over

4. Last year, James __________ the LoveyDovey Company.

A. had take over

B. took over

C. taken over

5. The coworkers suggest Hang as the new leader. But she doesn’t want to __________.

A. take it over

B. take over

C. takes over from

Đáp án:

 1. A
 2. B
 3. C
 4. B
 5. B

Và đó là bài học về cấu trúc Take over trong tiếng Anh. Mong rằng qua đây, bạn đã nắm vững được kiến thức của bài và có thể áp dụng trong tương lai.

Step Up chúc bạn học tốt tiếng Anh!

NHẬN ĐĂNG KÝ TƯ VẤN HỌC TIẾNG ANH THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI

Comments

comments

Related Articles

Back to top button